Document de Privacitat de Soci i Simpatitzant de l'Associació Motards Independentistes.

A títol personal, em comprometo a respectar les normatives de trànsit, portar la moto en òptimes condicions per circular, estar assegurat i a seguir totes les indicacions que se'm donin des de l'Associació en temes de seguretat i circulació en grup.

En compliment del Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades: Dret de informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la seva fitxa.

Els informem que les Dades de Caràcter Personal de la fitxa, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, pel tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d'Associat o Simpatitzant, en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix l'Associació Motards Independentistes en general. L'Associació Motards Independentistes es compromet a mantenir informat de les activitats que es realitzin, tant les pròpies de l’Associació com les que hi participi.

Així mateix els informem que les imatges preses en activitats relacionades amb Associació Motards Independentistes, podran ser exposades a efectes publicitaris i desenvolupament de les activitats.

L'acceptació d’aquestes condicions comporta donar consentiment a la utilització de fotografies on vostè sigui clarament identificable, segons la Llei 5/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Vostès com a interessats directes, tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els concerni i autoritzen a que passi a formar part del fitxer, davant del qual podran exercitar els seus drets en qualsevol moment, davant l'Associació Motards Independentistes enviant un e-mail a presidencia@motardsindependentistes.cat.

info@motardsindependentistes.cat