Organigrama


Presidència

 • Comunicació amb les institucions i autoritats.
 • Comunicats oficials d'esdeveniments.
 • Tramitar els permisos pertinents.

presidencia@motardsindependentistes.cat

Secretaria

 • Altes i modificacions de socis i simpatitzants.
 • Propostes de participació dels motards en actes.
 • Tracte directe amb els socis.

secretaria@motardsindependentistes.cat

Tresoreria

 • Pressupostos.
 • Control de caixa i bancs.

tresoreria@motardsindependentistes.cat

Delegacions comarcals

 • Preparació i logística de sortides.
 • Temes concrets per comarques.

Comunicació i web

 • Notes de premsa.
 • Gestió de la web.

comunicacio@motardsindependentistes.cat

Xarxes i imatge

 • Xarxes socials.
 • Fotografies i vídeos.
 • Promocions de sortides.

imatge@motardsindependentistes.cat

Seguretat

 • Control de ruta.

comunicacio@motardsindependentistes.cat

Marxandatge

 • Gestió de compres i vendes.
 • Material promocional i equipacions.

marxandatge@motardsindependentistes.cat

info@motardsindependentistes.cat