Quatre coses que cal tenir en compte a l’hora de circular en grup amb nosaltres

Anem en formació de serra o ziga-zaga

Per tant, no fer avançaments gratuïts, ens mantenim sempre al lloc. Si el de davant està a la dreta, nosaltres ens posarem a l’esquerra, si es canvia i es posa a l’esquerra, nosaltres ens posarem a la dreta. Mai anirem en paral·lel ni un darrera de l’altre.

Deixar distància de seguretat

Hem de vigilar de no anar “enganxats” amb el company que portem davant. D’aquesta manera en cas de frenada d’emergència no ens tocarem. Hem d’estar atents al motorista que tenim davant, i dels retrovisors amb els que ens segueixen.

Evitar maniobres brusques

Evitem ensurts que puguin acabar en tragèdia.

Facilitar el pas a les persones de la organització

Recordem que anem en grup i que hi ha persones encarregades de guiar la columna, així com de fer-nos més còmode la circulació evitant que altres vehicles es “colin” entremig nostre (entre d’altres coses). Per tant, quan veiem que se’ns acosta un responsable (el reconeixerem perquè durà armilla amb distintiu) el deixem passar, apartant-nos una mica, i tot seguit tornem a la nostra posició.


info@motardsindependentistes.cat