Baixa del Delegat del Vallès Oriental, Vallès Occidental i Moianès

Comunicats a socis
19/8/18
510
0

Benvoluguts Motards Independentistes,

En data 19 d'agost de 2018, el membre de Junta Directiva i Delegat del Vallès Oriental i Occidental, i Moianès, Ramón Graells, ha presentat la seva dimissió i ha deixat de formar part de la Junta Directiva. Els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió són personals. Tot i deixar el seu càrrec manté la seva condició d'associat.

Tal i com marquen els Estatuts (art.15.3) i el Reglament de Règim Intern (Cap.V, Art.1.6) les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació proposat i acceptat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que haurà de ser ratificat per l'Assemblea General.
El càrrec de Delegat no és un càrrec obligatori a cobrir, segons marquen els Estatuts. Actualment la Junta Directiva no té cap proposta per substituir provisionalment el càrrec, pel que el delegat del Baix Llobregat en Martí Mercadal, juntament amb el Secretari Juan Carlos Rodríguez gestionaran el grup informatiu d'aquestes comarques, tal i com s'ha aprovat en la reunió celebrada a Cabrera de Mar en data d'avui.

Si algun soci o sòcia està interessat en ocupar el càrrec de Delegat del Vallès Oriental, Vallès Occidental i Moianès i formar part així de la Junta Directiva, ha de presentar la seva candidatura a la Junta Directiva enviant un e-mail a Presidència presidencia@motardsindependentistes.cat.

Tal i com marca el Règim de Reglament Intern, el Capítol IV, articles 3 i 4, les funcions i responsabilitats dels Delegats són les següents:

Correspon a les delegacions territorials el desenvolupament de tota classe d’activitats i accions per al compliment de les finalitats de l’Associació en el respectiu àmbit territorial. Les delegacions territorials hauran d’informar sempre a la Junta Directiva de les accions previstes per aprovar-les i informar als socis de l’Associació.
Treballar per a l’extensió territorial del projecte de l’Associació, ja sigui ampliant el nombre de membres de l’Associació o donant suport a la creació de noves delegacions territorials a les comarques veïnes.
Promoure a tots els nivells la conscienciació i la dinamització social a favor de l’Estat Català Independent, i proposar les accions i activitats que contribueixin a aquesta finalitat dins del marc d’actuacions de l’Associació.
Els delegats territorials han de viure a la comarca en qüestió.
Les propostes dels socis a ocupar aquest càrrec es posaràn a votació després de la seva presentació en l'Assemblea General Ordinària de finals de 2018 (data i lloc a concretar).

Moltes gràcies.

Salut, gas i independència.

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat