Convocatòria d'Eleccions a Junta Directiva_12 Maig 2019

Comunicats a socis
12/5/19
499
0

Benvolgut/da {name},

En aquest e-mail us volem comunicar la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva, previstes en Assemblea Extraordinària de Socis/Sòcies el diumenge 12 de Maig de 2019 (lloc a concretar).

ANTECEDENTS:

Tal i com es va comunicar a l’anterior assemblea general de socis el 2 de desembre de 2018 (Pals, Baix Empordà), el 2019, tal i com marquen els Estatuts de l’associació, toca la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva abans del novembre d’enguany.

Per altra banda, en reunió de Junta Directiva el 3 de març (Palamós, Baix Empordà), els membres de junta han acordat fer un avançament de les eleccions pels motius següents:

 1. L’actual presidenta Olga Palahí està embarassada i ha de parir a finals de maig.
 2. Altres motius personals.
 3. Avançar les eleccions permet escollir una nova junta que tingui l’oportunitat de rebre un bon traspàs de documentació, formació i estar preparada per la Diada Nacional de Catalunya, activitat clau de l’associació.

Així doncs, davant la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva, a continuació us fem coneixedors del calendari electoral així com del reglament.

CALENDARI ELECTORAL:

 • 24/03/2019 - Presentació de candidatures
 • 07/04/2019 - Proclamació de candidatures
 • 09/04/2019 - Reclamacions de candidatures
 • 12/04/2019 - Publicació de candidatures vàlides
 • 13/04/2019 - Comunicació de les candidatures als associats
 • 28/04/2019 - Constitució de la mesa
 • 05/05/2019 - Al·legacions a la mesa
 • 12/05/2019 - Eleccions. Assemblea Extraordinària de Socis i Sòcies.

MESA ELECTORAL:

La mesa electoral està conformada pel soci més antic de l'associació, l'associat més jove i el més gran. Per tal de poder conformar la mesa correctament, necessitem que ompliu aquest formulari amb la vostra data de naixement. Moltes gràcies.

Vegeu el formulari aquí

REGLAMENT ELECTORAL I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Segons la llei d’entitats i associacions, els Estatuts i el RRI, us destaquem que per a presentar candidatures i ser electors als càrrecs de Junta, cal:

 1. Ser membre de l’Associació, inscrit amb almenys sis (6) mesos d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per la Junta Directiva. (És a dir, a Novembre 2018 havien de ser socis de ple dret).
 2. Estar al corrent de pagament de la quota establerta en la data en que s’estableixi la presentació de candidatures per les eleccions convocades per la Junta Directiva.
 3. No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.

Segons la legislació vigent, Llei 4/2008 del 24 d’abril, Article 322-12. Elecció i nomenament, al punt 3. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern, llevat que els estatuts requereixin una majoria qualificada o estableixin algun altre sistema de provisió dels càrrecs.

Segons els Estatuts de l’Associació (Articles 14 i 24): les candidatures de Junta Directiva han d’estar conformades per un mínim de 6 persones: els tres càrrecs executius formats per Presidència, Secretaria, Tresoreria i, un mínim de tres vocals que poden assumir càrrecs tècnics o de delegacions territorials.

Les candidatures que es presentin a les eleccions, ho han de fer enviant un document en format PDF on hi consti:

 1. Nom i cognoms de les persones que conformen la candidatura i el càrrec pel qual es presenten.
 2. Fotografies (opcionals)
 3. Motivacions per presentar-se a les eleccions.
 4. Objectius de treball en l’associació.

Tal i com consta en el calendari, totes les candidatures s’han de presentar abans del 24 de març a les 23:59h en format PDF.

Per presentar la candidatura cal enviar e-mail a Presidència presidencia@motardsindependentistes.cat, amb còpia a Secretaria secretaria@motardsindependentistes.cat.

Totes les candidatures s’enviaran per e-mail a tots els associats amb dret a vot a les eleccions.

COMUNICAT DE L’ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

En el moment de la celebració de les eleccions el 12 de maig, l’actual junta ja tindrà organitzades dues activitats exclusives a associats, pel que manifestem la nostra voluntat de que la junta sortint de les eleccions les mantingui en el calendari, per l’interès dels associats que hi estaran inscrits. No obstant, entenem que la junta sortint de les eleccions serà la responsable de la decisió que prenguin respecte a aquestes dues sortides (modificació i/o cancel·lació de l’activitat) i la seva comunicació als associats. Les dos activitats previstes són:

 • Sortida a Montserrat, diumenge 19 de maig.
 • BASCAT - Euskal Herria, programada pel 8, 9 i 10 de juny.


Per qualsevol pregunta sobre el procés electoral, podeu contactar per e-mail a Presidència presidencia@motardsindependentistes.cat, amb còpia a Secretaria secretaria@motardsindependentistes.cat.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat