Baixa del delegat territorial de l’Anoia.

Comunicats a socis
24/3/20
628
0

Benvolguts Motards Independentistes,

En data 20 de març de 2020, el membre de Junta Directiva i delegat territorial de l’Anoia de l’Associació, Magí Pascual Castells, ha presentat la seva dimissió i ha deixat de formar part de la Junta Directiva. Els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió son estrictament personals. Tot i deixar el seu càrrec manté la seva condició d’associat.

Aquesta junta directiva en representació de tots els seus associats, agraeixen la bona tasca efectuada pel delegat de la mateixa, durant aquests anys.

Tal i com marquen els Estatuts (art. 15.3) i el Reglament de Regim Intern (Cap.V Art. 1.6) les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l’Associació proposat i acceptat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que haurà de ser ratificat per l’Asemblea General.
El membre de la Junta directiva , Martí Mercadal Taxé, ha acceptat fer-se càrrec de la delegació del Barcelonès .

Gràcies.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat