Baixa delegats del Baix Llobregat, Anoia i terres de Lleida.

Comunicats a socis
7/10/20
453
0

Benvolguts Motards Independentistes,

En data 4 d'octubre de 2020, el membre de Junta Directiva i delegat territorial del Baix Llobregat i Anoia de l’Associació, Martí Mercadal, ha presentat la seva dimissió i ha deixat de formar part de la Junta Directiva. De la mateixa manera, també ha presentat dimissió el delegat territorial de les terres de Lleida, Jordi Viscasillas. Els motius que els han portat a prendre aquesta decisió és per discrepàncies amb la resta de membres de la Junta directiva. Tot i deixar els seus càrrecs mantenen la seva condició d’associats.

Aquesta junta directiva en representació de tots els seus associats, agraeixen la bona tasca efectuada pel delegat de la mateixa, durant aquests anys.

Tal i com marquen els Estatuts (art. 15.3) i el Reglament de Regim Intern (Cap.V Art. 1.6) les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l’Associació proposat i acceptat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que haurà de ser ratificat per l’Assemblea General.

Si algun/a soci o sòcia de la demarcació està interessat en ser delegat/da del Baix Llobregat i/o l'Anoia, que es posi en contacte amb presidència. presidencia@motardsindependentistes.cat.

Per altra banda, en recomanació del delegat Jordi Viscasillas, i amb el vot unànime de tota la Junta Directiva, es proposa al soci Francesc Fabregat com a delegat de les terres de Lleida. Ostentarà el càrrec de forma provisional fins a la seva ratificació a la propera assemblea general.

Gràcies.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat