Nomenament nou delegat territorial del Baix Llobregat, Bages i Anoia.

Comunicats a socis
6/12/20
408
0

Benvolguts Motards Independentistes,

En la reunió de junta celebrada l'1 de desembre 2020, s'ha valorat la candidatura presentada pel soci de l'entitat, Sr. Albert Brunat Espuña, com a nou delegat territorial de Baix Llobregat, Bages i Anoia.
La junta ha acceptat per unanimitat el seu nomenament.

Tal i com marquen els Estatuts (art. 15.3) i el Reglament de Regim Intern (Cap.V Art. 1.6) les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l’Associació proposat i acceptat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que haurà de ser ratificat per l’Asemblea General.

Moltes gràcies.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat