Nomenament nou delegat territorial del Barcelonès

Comunicats a socis
17/9/21
256
0

Benvolguts Motards Independentistes,

En la reunió de junta celebrada el 15 de setembre de 2021, s'ha valorat la candidatura presentada pel soci de l'entitat, Sr. Joan Salinas Valga, com a nou delegat territorial del Barcelonès.
La junta ha acceptat per unanimitat el seu nomenament.

Tal i com marquen els Estatuts (art. 15.3) i el Reglament de Regim Intern (Cap.V Art. 1.6) les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l’Associació proposat i acceptat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que haurà de ser ratificat per l’Asemblea General.

Moltes gràcies.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat