Convocatòria d'Eleccions a Junta Directiva 19 Desembre 2021

Comunicats a socis
4/11/21
302
0

Benvolgut/da {name},

En aquest e-mail us volem comunicar la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva, previstes en Assemblea Extraordinària de Socis/Sòcies el diumenge 19 de Desembre de 2021 (lloc a concretar).

ANTECEDENTS:

En reunió de Junta Directiva el 29 d’Octubre (online), els membres de Junta han acordat fer un avançament de les eleccions pels motius següents:

 1. El President va presentar la seva dimissió ja comentada en l’anterior reunió de Junta del 17 d’Octubre, per motius de caràcter estrictament personal.
 2. La Tresorera va formalitzar la seva dimissió ja comentada en reunió de Junta de l’1 de Setembre, per motius de de caràcter estrictament personal i perquè desprès de més de 5 anys fent de tresorera creia que ja era moment d’un canvi d’etapa.
 3. El Secretari va informar també de la seva dimissió donat que es va comprometre personalment amb el President per cobrir aquest càrrec durant el seu mandat i per motius personals no es pot comprometre durant més temps.
 4. Tots tres càrrecs; President, Tresorera i Secretari; per respecte al companys de Junta i compromís amb l’associació, van acordar restar en funcions al seu càrrec, en el terminis acordats en Junta, per tal facilitar la substitució dels càrrecs i finalitzar el calendari d’activitats d’aquest any.
 5. Avançar les eleccions ens permet escollir una nova junta, que tingui l’oportunitat de rebre el suport i legitimació dels socis, i que per salut democràtica no fossin tots tres càrrecs principals en funcions fins la propera assemblea i pugui posar-s’hi a treballar des de l’inici d’any per confeccionar el nou calendari d’activitats amb l’empenta necessària pels reptes vinents.

Així doncs, davant la convocatòria d’eleccions a Junta Directiva, a continuació us fem coneixedors del calendari electoral així com del reglament.

CALENDARI ELECTORAL:

 • 21/11/2021 – Límit de Presentació de candidatures
 • 23/11/2021 – Reclamacions de candidatures
 • 30/11/2021 – Comunicació de les candidatures als associats
 • 10/12/2021 – Constitució de la mesa
 • 15/12/2021 – Al·legacions a la mesa
 • 19/12/2021 – Eleccions. Assemblea Extraordinària de Socis i Sòcies.

MESA ELECTORAL:

La mesa electoral està conformada pel soci més antic de l'associació, l'associat més jove i el més gran. Per tal de poder conformar la mesa correctament, necessitem que ompliu aquest formulari amb la vostra data de naixement. Moltes gràcies.

REGLAMENT ELECTORAL I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Segons la llei d’entitats i associacions, els Estatuts i el RRI, us destaquem que per a presentar candidatures i ser electors als càrrecs de Junta, cal:

 1. Ser membre de l’Associació, inscrit amb almenys sis (6) mesos d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per la Junta Directiva. (És a dir, a 19 Juny de 2021 havien de ser socis de ple dret).
 2. Estar al corrent de pagament de la quota establerta en la data en que s’estableixi la presentació de candidatures per les eleccions convocades per la Junta Directiva.
 3. No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària.

Segons la legislació vigent, Llei 4/2008 del 24 d’abril, Article 322-12. Elecció i nomenament, al punt 3. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern, llevat que els estatuts requereixin una majoria qualificada o estableixin algun altre sistema de provisió dels càrrecs.

Segons els Estatuts de l’Associació (Articles 14 i 24): les candidatures de Junta Directiva han d’estar conformades per un mínim de 6 persones: els tres càrrecs executius formats per Presidència, Secretaria, Tresoreria i, un mínim de tres vocals que poden assumir càrrecs tècnics o de delegacions territorials. Les candidatures que es presentin a les eleccions, ho han de fer enviant un document en format PDF on hi consti:

 1. Nom i cognoms de les persones que conformen la candidatura i el càrrec pel qual es presenten.
 2. Fotografies (opcionals)
 3. Motivacions per presentar-se a les eleccions.
 4. Objectius de treball en l’associació.

Tal i com consta en el calendari, totes les candidatures s’han de presentar abans del 20 de novembre a les 23:59h en format PDF.

Per presentar la candidatura cal enviar e-mail a Presidència presidencia@motardsindependentistes.cat, amb còpia a Secretaria secretaria@motardsindependentistes.cat

Totes les candidatures s’enviaran per e-mail a tots els associats amb dret a vot a les eleccions.

Per qualsevol pregunta sobre el procés electoral, podeu contactar per e-mail a Presidència presidencia@motardsindependentistes.cat, amb còpia a Secretaria secretaria@motardsindependentistes.cat

El soci que vulgui renunciar a que es faciliti el seu correu electrònic als als candidats, ha d’expressar-ho específicament mitjançant un correu a Secretaria secretaria@motardsindependentistes.cat
abans del 21/11/2021.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Salut, gas i República!

Comentaris

info@motardsindependentistes.cat